Sult Afrika

Publisert 02.06.2020 08:18, oppdatert 02.06.2020 08:31 - Bysidene - tips@stottmedia.no

Yara tar grep for å avverge sultkatastrofe

Antall mennesker utsatt for akutt sult kan dobles i kjølvannet av Covid-19-pandemien. Med støtte fra FN, den norske regjeringen og afrikanske institusjoner, skal Yara bruke 250 millioner kroner til å brødfø mer enn én million mennesker i Sør- og Øst-Afrika.

  

Yara lanserer Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future - et initiativ som skal mobilisere støtte til 250 000 småbrukere og sikre matproduksjon og bedre matsikkerhet i syv afrikanske land. Initiativet innebærer rådgivning og partnerskap, samhandling mellom jordbrukere og digitale løsninger. Yara bidrar også med 40 000 tonn høykvalitetsgjødsel med sink for bedre ernæring. Det er forventet at Yaras bidrag av mineralgjødsel og agronomisk rådgivning vil tredoble maisproduksjonen og skaffe mat til mer enn én million mennesker i Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia, Malawi og Mosambik gjennom ett år.

 «Sårbare samfunn kan stå overfor den mest ødeleggende matkrisen på flere tiår. Hvis vi ikke handler nå, vil millioner av mennesker bli skjøvet ut i ekstrem fattigdom og sult. Afrika er spesielt hardt rammet. Yara er en avgjørende aktør i verdikjeden for mat og har derfor et ansvar for å støtte sårbare jordbrukssamfunn og bidra til å avverge en sultkatastrofe», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International.

 «Covid-19-krisen kan bli en global humanitær katastrofe. Pandemien kan gi samfunn som allerede er på kanten av overlevelse et dødelig slag», sier David Beasley, direktør for Verdens matvareprogram (WFP). «Dette initiativet er en god modell for hvordan privat sektor og enkeltbedrifter kan bidra i partnerskap med afrikanske institusjoner, regjeringer og organisasjoner som WFP, for å opprettholde produksjon og matforsyning og ivareta de som er mest utsatt under denne pandemien».

 «FNs 17. bærekraftsmål oppfordrer til partnerskap for å nå målene. Under Covid-19-krisen er partnerskap, slik som det Yara nå innleder, både prisverdig og viktig. De økonomiske effektene av pandemien kan dramatisk øke sult og fattigdom, særlig i Afrika. Gjennom dette initiativet kan Yara og samarbeidspartnerne bidra til å sikre kritisk matproduksjon til de som er aller mest sårbare for ettervirkningene av pandemien», sier Norges statsminister, Erna Solberg.

 «Jeg er dypt bekymret for at koronaviruset også skal skape en sultpandemi. Minst 265 millioner mennesker risikerer å nå et kritisk sult-nivå. Det er helt avgjørende at verdenssamfunnet nå slår sine krefter sammen for å bekjempe denne sykdommen og beskytte de mest sårbare», sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, som setter stor pris på Yaras initiativ. Samarbeid mellom det offentlige og det private vil være svært viktig for å unngå en mulig sultkrise.

 Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future skal:

  • Sørge for at mat er tilgjengelig og rimelig for de mest utsatte.
  • Holde små og mellomstore bedrifter gående ettersom de er ryggraden i matsystemene i Afrika.
  • Bidra med innsatsfaktorer til småbrukere.
  • Holde matmarkedene åpne og trygge.
  • Sikre at bøndene får nødvendig kunnskap og digitalisere for sporbarhet når det er mulig.

Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future inkluderer støtte til African Green Revolution Forum (Africa Food Forum), Generation Africa og Farm to Market Alliance. Initiativet vil koordineres sammen med WFP, AGRA, AFAP og andre regionale og lokale organisasjoner for å styrke den operative støtten, støtte gjennomføringen og for å gi digital og personlig agronomisk rådgivning.

Yara håper at initiativet kan være en katalysator for at andre aktører i privat sektor vil delta i en koordinert innsats for å bedre produktivitet i landbruket, møte lokal etterspørsel etter mat og forbedre bøndenes inntekter og befolkningens helse gjennom bedre ernæring.

Les også