Bråk helligdager nabokrangel

Publisert 22.05.2020 09:16, oppdatert 22.05.2020 09:18 - Ole Jacob Huus - tips@stottmedia.no

Gentlemen: Don’t start your engines

Er du lei av at naboen bråker når du har fri på søndager? Ring politiet.

  

Det dukker opp like sikkert som vår, kommunale avgifter og høysnue. Vi snakker om nabokrangler som følge av brudd på helligdagsfreden.

Dette er IKKE lov

Selv om du absolutt bør klippe plenen, og bare har tid søndag, bør du absolutt la gressklipperen eller kantklipperen stå.

Formålet med helligdagsfreden var å verne hardtarbeidende folk hvile søndager, i tillegg til at man ikke skulle forstyrre religiøse aktiviteter som gudstjeneste og liknende.

Også i dag er det religiøse innslaget høyst aktuelt. Det er nemlig spesifisert i lovverket at man skal ta ekstra hensyn dersom støyende aktivitet skjer i nærheten av kirker eller gravsteder.

I loven som skal beskytte naboer mot støy på helligdager, heter det at man ikke skal sette i gang aktiviteter som medfører utilbørlig støy.

 

Klesvask og lekende barn

Nabokrangler er en klassiker i norske rettssaler. Og hvor går grensen for hva som er lovlig og ikke?

I loven om helligdagsfreden er det nærmere spesifisert hva som er utilbørlig støy:

«helligdagsfreden er et vern mot støy og ikke til hinder for fysisk aktivitet som å slå på TV-en, vaske vinduene eller mosjonere, eller aktivitet som medfører lys eller lukt. Normal ferdsel og å utføre arbeid som ikke kan utsettes, er heller ikke brudd på helligdagsfreden».

Naboene som klaget på at en i nabolaget hengte ut klær til tørk hver søndag, måtte innse at de ikke hadde noen sterk sak, selv om de argumenterte med at på «flaggdager er det bare flagget som skal henges ut».

Juseksperter fastslår at tørking av klesvask ikke kan regnes som forstyrrende nok, hverken i lov om helligdagsfred eller etter naboloven.

Barn som leker, f.eks. på trampoline, kan i ekstreme tilfeller omfattes som utilbørlig støy etter naboloven.

Det skal sies at de aller fleste konflikter nok kan løses i dialog med naboen, så vi anbefaler på det sterkeste at man prøver dette i utgangspunktet.

For å klargjøre hva som er reglene når det gjelder støy på helligdager (og ikke minst hvilke dager som er hellige), kan du lese dette:

Følgende dager er helligdag: 

 • vanlige søndager
 • nyttårsdag
 • skjærtorsdag
 • langfredag
 • første påskedag
 • annen påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • første pinsedag
 • annen pinsedag
 • første juledag
 • annen juledag

 

På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.

Les også