Rekordhøye bilkjøp trakk opp varekonsumet

Publisert 30.01.2018 12:41, oppdatert 30.01.2018 12:41 - Statistisk sentralbyrå - tips@stottmedia.no

Rekordhøye bilkjøp trakk opp varekonsumet

Husholdningenes varekonsum steg 1,3 prosent fra november til desember 2017, viser sesongjusterte tall. Konsumet ble trukket opp av svært høye bilkjøp.

Kjøp av biler og drivstoff økte med 9,6 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall fra Varekonsumindeksen. Veksten var spesielt høy for hybrid- og elbiler. Dette kan skyldes forventninger om avgiftsøkninger i 2018.

Det var også en økning i konsumet av mat og drikkevarer, samt elektrisitet og brensel, på henholdsvis 0,6 og 1,6 prosent.

Konsumet av andre varer, deriblant møbler og foto- og IT-utstyr, var derimot 1,9 prosent lavere i desember enn i november. Dette må ses i sammenheng med Black Friday måneden før, da annet konsum økte med hele 3,6 prosent.

Varekonsumet samlet for 4. kvartal var 1,2 prosent høyere enn kvartalet før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,2 prosent høyere i desember 2017 enn i samme måned året før.

I desember 2017 bestod varekonsumet av 31 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 14 prosent kjøp og drift av biler og 45 prosent andre varer.

Besøk SSB.no her.

Les også