Avslører biler som ikke skulle vært godkjent

Publisert 25.01.2018 12:08, oppdatert 25.01.2018 12:08 - Pressemelding, Statens vegvesen - tips@stottmedia.no

Avslører biler som ikke skulle vært godkjent

Hvert år godkjenner verksteder biler i EU-kontroll, som ikke er i god nok stand.

I løpet av 2017 kontrollerte Statens vegvesens tilsynkontrollører 608 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll hos verksteder i Midt-Norge. Dette gjør de for å sikre at verkstedene ikke jukser når de EU-godkjenner kjøretøy.

Av de 608 bilene som ble kontrollert, var det 62 kjøretøy hvor kontrollørene oppdaget at kontrollen var for dårlig utført, og at biler har fått EU-godkjenning uten at de skulle hatt det, fordi de er i for dårlig stand. Altså rundt ti prosent av de kontrollerte. Det kan være alvorlige ting som bremsefeil eller rustskader som ikke er oppdaget.

- Når vi oppdager avvik, så skriver vi brev med en advarsel og med pålegg om å følge kontrollinstruksen. Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra deres godkjenning for en periode, som regel i 3-6 måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier Odd Nasvik i Statens vegvesen.

Stikkprøvekontrollene hos virksomhetene som har godkjenning til å utføre EU-kontroll foregår i hele Trøndelag og Møre og Romsdal. Siden det utføres flere EU-kontroller i Trondheim, er det naturlig at det blir gjennomført flest stikkprøvekontroller her. Det ble utført rundt 200 000 EU-kontroller i regionen vår i løpet av 2017.

- Målet med stikkprøvekontrollene er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Nasvik.

Aksjonerte mot ulovlige verksteder

I november 2016 ble det gjort aksjoner mot ulovlige kjøretøyverksteder. Slike verksteder er gjerne knyttet til annen kriminalitet og utgjør en fare for trafikksikkerheten. Mange av de ulovlige verkstedene er også knyttet til sosial dumping og svarte penger. Bilbransjeforbundet anslår at svart verkstedarbeid utgjør en verdi på rundt tre milliarder hvert år. I og med at de ulovlige verkstedene gjerne opererer på kanten av loven på flere områder, skjer aksjonene i samarbeid med flere aktører, blant annet Arbeidstilsynet, Skatt, Politiet, A-krim og Statens vegvesen.

- Vi hadde aksjoner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, der vi kontrollerte 16 ulovlige verksted og av dem ble 5 anmeldt. Disse sakene har vært etterforsket av politiet i løpet av året 2017. Like før jul i 2017 er resultatet av dette at 4 stk. har vedtatt et forelegg på mellom 10 – 50 000 kroner, mens en ikke har vedtatt enda, sier Nasvik.

Les også